Följande lista innehåller de personer som valts in i styrelsen

  • Tomas Björkqvist, Ordförande mobil: 070-962 24 04

  • Peder Jakobsson, Vice ordförande mobil: 0498-541 60 

  • Claes Östlund, Sekreterare mobil: 070-444 64 60

  •  Jörgen Larsson Ledamot mobil: 070-581 17 906

  • Curt Niklasson Ledamot 

  • Torkel Bonde Ledamot mobil: 070-816 57 03

  • Thorgny  Berg Ledamot mobil: 070-564 60 77

  • Tommy Marcusson, Kassör mobil: 070 535 66 68